Kontakt

  1. pl
  2. de
  3. en
Małdyty

Rozpoczęcie budowy Kanału Elbląskiego wiązało się z częstymi wyjazdami z Elbląga co dla rodziny Steenke stało się zbyt uciążliwe.

Małdyty to w życiu Georga Jacoba Steenke miejsce szczególne, położone prawie w centrum planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszkanie tutaj pozwalało na codzienne kilkugodzinne inspekcje placów budowy w każdej z gałęzi kanału.Już w 1841 r . administrator dóbr

Augusta II Mocnego – Reichel udostępnił Steenke kilka pokoi w rządcówce przy pałacu w Małdytach. W 1846 r. Steenke zajmuje się już tylko budowa

kanału, o czym świadczy powołanie go na stanowisko inspektora budowy kanału Elbląsko-Oberlandzkiego z siedzibą w Miłomłynie. Równocześnie

ruszyła budowa budynków Nadzoru Wodnego w Czulpie oraz rezydencji Steenke, do której przeniósł się w październiku 1850 roku, mieszkając

i pracując tu do 1875 r.

 

 

 

30 czerwca 2018

Powrót